Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Serum: Hệ sinh thái cho tương lai & Ngôi nhà của mọi team phát triển

Serum là ngôi nhà cho các dự án muốn hưởng lợi từ các tính năng và nền tảng thanh khoản đã có sẵn của Serum. Tìm hiểu chi tiết tại đây!
Amber avatar
social.serrum
7 min read
Published Oct 08 2021
Updated Oct 09 2023
Amber media