Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sienna (SIENNA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SIENNA

Sienna là dự án làm về bảo mật trong Crypto. Người dùng có thể ẩn danh khi thực hiện thao tác vay, mượn hoặc giao dịch đơn thuần.
Published Apr 28 2021
Updated Aug 11 2022
4 min read
Amber media