Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Silvergate đã gục ngã trước sự 'bình thản' của nhiều nhà đầu tư

Sau thông báo ngân hàng đang trong quá trình đánh giá tình hình sức khỏe vào ngày 2/3, Silvergate chính thức thông báo ngừng hoạt động và trong quá trình thanh lý tài sản. Đóng vai trò mắt xích, cung cấp sản phẩm quan trọng cho các công ty lớn trong thị trường tiền mã hóa, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bàn luận từ các nhà đầu tư trong ngành.
Amber avatar
quangvo
7 min read
Published Mar 09 2023
Updated May 18 2023
Amber media