Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Snapshot là gì? Tìm hiểu về nền tảng Community Voting Web3

Snapshot là hệ thống bỏ phiếu phi tập trung, miễn phí cho DAO & các giao thức DeFi. Vậy Snapshot có gì đặc biệt? Dự án có tiềm năng không? Tìm hiểu trong bài viết nhé!
Amber avatar
hangduong
9 min read
Published May 06 2023
Updated Sep 05 2023
Amber media