thumbnail
Snapshot là hệ thống bỏ phiếu phi tập trung, miễn phí cho DAO & các giao thức DeFi. Vậy Snapshot có gì đặc biệt? Dự án có tiềm năng không? Tìm hiểu trong bài viết nhé!

Snapshot là gì?

Snapshot là một nền tảng voting cho phép các tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs), giao thức DeFi, cộng đồng NFT bỏ phiếu miễn phí và dễ dàng. Các tổ chức có thể thông qua các cuộc bỏ phiếu này để thăm dò ý kiến của người dùng. Snapshot còn được hiểu đơn giản là một off-chain multi-governance không cần phí gas.

Ứng dụng cho phép người dùng/tổ chức tạo ra các không gian (spaces), đề xuất hoặc tham gia vào hoạt động quản trị của một tổ chức. Các chiến lược bỏ phiếu linh hoạt có thể được tùy chỉnh và mã nguồn mở giúp Snapshot trở thành sản phẩm được nhiều chọn dùng.

Hiện tại, trên website của Snapshot hiển thị hơn 14,000 spaces (không gian) đại diện cho nhiều tổ chức, DAO, giao thức đa lĩnh vực. Các giao thức DeFi hàng đầu có thể kể đến như Aave, Uniswap, Pancake, Sushi…

snapshot website

Trang chủ của dự án Snapshot. Ảnh: snapshot.org

Sản phẩm và doanh thu của Snapshot

Sản phẩm của Snapshot

Snapshot có các sản phẩm/tính năng như sau:

 1. Spaces
 2. Proposal (Đề xuất)
 3. Voting (Bỏ phiếu)
 4. Chiến lược bỏ phiếu
 5. Plugins

1. Spaces

Snapshot Spaces là không gian trong hệ thống, đóng vai trò làm tài khoản trên Snapshot của tổ chức/dự án đó. Spaces hỗ trợ người dùng liên kết bằng ví non-custodial như Coin98, Metamask, WalletConnect… 

 • Để tạo ra các spaces (không gian) người dùng/tổ chức cần phải có tên miền ENS để đăng ký.
 • Để hoàn thành hồ sơ spaces cần phải nhập tên cho DAO và điền các thông tin phù hợp: hình đại diện, mô tả lĩnh vực mà DAO của bạn hoạt động…
 • Spaces là nơi cho phép người dùng/tổ chức quản lý các thành viên, tùy chỉnh cài đặt, đề xuất và bỏ phiếu các thông tin liên quan.

snapshot spaces

Các Spaces (không gian) trên Snapshot

 • Tại mục Explore trong Spaces, người dùng có thể tìm tên và phân loại tổ chức/dự án theo các category hoặc chain tương ứng (Ethereum Mainnet, Polygon Mainnet,...). Khi đã truy cập vào dự án mong muốn, người dùng có thể đọc thông tin về dự án, bỏ phiếu theo chủ đề, số lượng phần trăm người dùng bỏ phiếu...

snapshot optimism

Giao diện của một không gian trên Snapshot 

2. Proposal (Đề xuất)

Proposal trong Snapshot là tính năng đề xuất của hệ thống, thể hiện các đề xuất liên quan đến một tổ chức cụ thể nào đó và cho phép người dùng (có đủ điều kiện) tham gia bỏ phiếu. 

snapshot proposals

Bước để tạo đề xuất trong Snapshot

 • Tính năng này cho phép người dùng tạo đề xuất tại bất kỳ không gian dự án nào được phép nhưng sẽ giới hạn, do một số không gian sẽ yêu cầu người dùng đạt đủ điều kiện mới được tham gia. Ví dụ như cần nắm đủ số lượng token của dự án hoặc thuộc thành viên trong đội ngũ mới được quyền tạo đề xuất. 
 • Người dùng/tổ chức có thể tùy chỉnh cách thức hệ thống bỏ phiếu. Quyền biểu quyết cho mỗi người dùng được tính toán dựa trên các chiến lược biểu quyết đã chọn trong phần spaces setting (cài đặt).

snapshot voting dune

Số lượng các đề xuất trên mỗi hệ thống bỏ phiếu. Ảnh: Dune Analytics

Có tất cả 6 loại hệ thống bỏ phiếu trên ứng dụng: 

 • Single choice voting: lựa chọn duy nhất.
 • Weighted voting: bỏ phiếu bầu cho nhiều lựa chọn.
 • Approval voting: biểu quyết đồng ý (tán thành).
 • Quadratic voting: chia nhiều phiếu bầu cho các tùy chọn khác nhau bằng công thức bỏ phiếu bậc hai (Quadratic voting).
 • Ranked choice voting: bỏ phiếu bằng cách xếp hạng các lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.
 • Basic vote: bỏ phiếu trắng.

snapshot voting system

Hệ thống bỏ phiếu cho đề xuất trên ứng dụng. Ảnh: Dune Analytics

3. Voting (Bỏ phiếu)

Snapshot voting là tính năng cho phép người dùng đủ điều kiện được quyền bỏ phiếu cho đề xuất được đưa ra.  

Để tham gia bỏ phiếu người dùng cần nắm giữ lượng token tối thiểu (thuộc/liên quan đến dự án), chọn vào ý kiến mà bản thân muốn và nhấp vào nút Vote để bỏ phiếu.

snapshot vote

Số lượng phiếu bầu trên mỗi hệ thống bỏ phiếu. Ảnh: Dune Analytics

 • Ngoài ra người dùng còn có thể uỷ quyền biểu quyết cho một địa chỉ ví khác bằng cách truy cập vào mục Delegate Snapshot, nhập địa chỉ ví được ủy quyền và địa chỉ không gian muốn bỏ phiếu (nếu không nhập chi tiết thì lệnh uỷ quyền sẽ cho phép tất cả các không gian). Sau đó nhấn Confirm để xác nhận.

snapshot delegate

Ủy quyền bỏ phiếu

4. Chiến lược bỏ phiếu

Chiến lược bỏ phiếu trong Snapshot là một hàm lệnh Javascript tập hợp các điều kiện được sử dụng để tính toán quyền biểu quyết của người dùng. Các chiến lược cho phép Snapshot tính toán nhanh kết quả bỏ phiếu cuối cùng cho một đề xuất nhất định nào đó.

 • Mỗi space có thể chọn từ 1 đến 8 chiến lược bỏ phiếu. Chiến lược mặc định là erc20-balance-of, nó sẽ tính toán số dư (token dưới dạng ERC20) cho mỗi người dùng.
 • Ngoài ra người dùng có thể sử dụng các hàm Javascript này để tạo chiến lược xác nhận như: xác nhận xem người dùng có quyền tạo đề xuất hay không, quyền bỏ phiếu đề xuất...

chiến lược vote snapshot

Các chiến lược bỏ phiếu có trên Snapshot

5. Plugins

Snapshot plugins là các tiện ích mở rộng dùng các dòng code để tích hợp thêm tính năng cho space để tăng tính trải nghiệm:

 • Poap Module: Tính năng cho phép các space thưởng cho những người bỏ phiếu bằng huy hiệu POAP (Proof Of Attendance Protocol NFT - bằng chứng xác nhận tham dự).
 • Gnosis SafeSnap: Tính năng được tích hợp vào Snapshot cho phép thực thi các đề xuất quản trị tiền điện tử.
 • Comment Box: Tính năng này cho phép những người bỏ phiếu có thể viết bình luận  về đề xuất.
 • Quorum 
 • HAL: tính năng cho phép gửi thông báo đến các thành viên của không gian về các đề xuất mới hoặc đã kết thúc.
 • Galxe: Tính năng cho phép người dùng có thể dễ dàng tạo chiến dịch và tích hợp nó vào Snapshot, hỗ trợ các space thưởng OATs (On-Chain Achievement Tokens) cho những người bình chọn.
 • Gnosis Impact: tính năng giúp phân tích và dự đoán về giá cả trên thị trường
 • Progress: Tính năng cho phép space thông báo đến các thành viên về tiến trình của một đề xuất sau khi quá trình bỏ phiếu hoàn tất hoặc một đề xuất đang triển khai.

snapshot plugins

Các tính năng có trong Plugins

Doanh thu của Snapshot

Snapshot không đề cập đến doanh thu của dự án.

Điểm nổi bật của Snapshot

 • Khi các cộng đồng và dự án phát triển thì ý kiến của người dùng là yếu tố quan trọng để đóng góp cho mỗi dự án/tổ chức. Snapshot đã đi đầu bằng cách tạo ra một không gian để các dự án có thể khảo sát ý kiến người dùng, cho phép họ thảo luận và bỏ phiếu một cách thuận tiện.
 • Snapshot tiện ích hơn ở việc cho phép người nắm giữ token liên quan đến dự án tham gia bỏ phiếu một cách hoàn toàn miễn phí nhằm thúc đẩy mọi người tham gia quản trị cộng đồng, các dự án cũng dễ dàng mở rộng và phát triển hơn từ đó.

Token Snapshot là gì? 

Hiện tại Snapshot chưa thông báo về việc ra mắt token. Coin98 sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.

Roadmap & cập nhật 

Snapshot không đề cập đến lộ trình phát triển cụ thể. Nhưng có thể thấy trong 3 tháng đầu năm 2023, thứ hạng toàn cầu của Snapshot đã tăng từ 50,560 lên 44,427 và lượng người dùng truy cập cũng tăng từ 1.1 triệu lên 1.3 triệu.

snapshot dune

Xếp hạng toàn cầu và traffic theo tháng của Snapshot. Ảnh: Snapshot Ranking

Đội ngũ dự án 

Hiện đội ngũ dự án không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và chỉ sử dụng NFT ẩn danh.

 • Founder: Less.
 • Developer Team: Gregoire Jeune (COO), Chaitanya Surneddi, Pscott… 

snapshot team

Nhà đầu tư & đối tác 

Nhà đầu tư và các vòng gọi vốn

Snapshot có một lần gây quỹ trong vòng hạt giống, thông tin chi tiết như sau:

 • Ngày gọi vốn: 19/11/2021
 • Số vốn gọi được:4 triệu USD
 • Định giá: không có
 • Các quỹ tham gia: 1ks, Coinbase Venture, StarkWare, MetaCartel Ventures, Gnosis, Scalar Capital.
 

Đối tác

Đối tác của Snapshot cũng là các nhà đầu tư của dự án gồm: 1kx, Coinbase, Gnosis, Chinwag, 4Everland, Metis...

Dự án tương tự

Một số dự án tương tự cùng lĩnh vực với Snapshot bao gồm: Aragon, Boardroom, DXDao, Tally...

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment