Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solana tắc nghẽn, Layer 3 trở thành xu hướng | Weekly Insights

Trong tuần vừa qua (06/04/2024 - 11/04/2024) thị trường có gì nổi bật. Chỉ số CPI cao hơn dự kiến, Solana nghẽn mạng, Monad huy động 225 triệu USD, EigenLayer triển khai mainnet,...
Amber avatar
Jack Vĩ
1 min read
Published Apr 11 2024
Updated Apr 12 2024
Amber media

Trong tuần vừa qua (06/04/2024 - 11/04/2024) thị trường có gì nổi bật. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi và thảo luận trong video Weekly Insights phía trên.

Chỉ số CPI được công bố là 3.5%, cao hơn ước tính là 3.4% khiến giá Bitcoin giảm.
Hashkey Group - công ty mẹ của Hashkey Exchange dự tính ra bắt Layer 2 chain.
Toncoin công bố ý tưởng máy quét lòng bàn tay để định danh tương tự quét mống mắt của Worldcoin.
a16z ra mắt Jolt - máy ảo zkVM.
advertising
EigenLayer chính thức triển khai trên Mainnet Ethereum để cung cấp bảo mật cho các dự án xây dựng phía trên.
Aave tiếp nối Uniswap đề xuất chia lại doanh thu cho cộng đồng.
Solana blockchain bị bot spam nghẽn mạng, dự kiến ngày 15/04 sắp tới sẽ có cập nhật giải quyết vấn đề trên.
Monad huy thành công huy động 225 triệu USD dẫn đầu bởi Paradigm với định giá 3 tỷ USD.