Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solv Protocol (SOLV) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SOLV

Solv là giao thức phi tập trung đầu tiên nhằm mint, trade và quản lý các vouchers. Vậy mục tiêu cụ thể của Solv là gì? Token SOLV có chức năng gì? Tìm hiểu thêm về dự án tại đây.
Amber avatar
hangduong
4 min read
Published Apr 08 2022
Updated Oct 20 2022
Amber media