Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Stable Credit - Tự động thanh lý và tạo ra lợi ích cho các bên tham gia

Bài viết về ý tưởng bên trong Stable Credit, giúp việc thanh lý được diễn ra tự động và tạo ra lợi ích cho các bên liên quan.
Amber avatar
bdapbusiness
Published Jan 20 2021
Updated Jul 13 2022
5 min read
Amber media

Related Posts