Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Strata Protocol (STRATA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử STRATA

Strata Protocol là nền tảng launchpad token trên Solana. Vậy nền tảng này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu thêm về Strata Protocol tại đây.
Amber avatar
thanhuyen.c98
4 min read
Published Apr 17 2022
Updated Apr 18 2023
Amber media