Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Switchboard là gì? Toàn tập về dự án Switchboard trên Solana

Switchboard là một mạng lưới oracle vận hành bởi cộng đồng và được xây dựng trên Solana blockchain. Vậy dự án này nổi bật như thế nào? Tìm hiểu ngay!!!
Amber avatar
vycao
9 min read
Published Nov 26 2021
Updated Jul 21 2023
Amber media