Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tầm nhìn của Konomi Network

Konomi sẽ thành một giải pháp quản lý tài sản trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử chuỗi chéo.
Published Mar 04 2021
Updated May 19 2023
3 min read
Amber media