Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giới thiệu Konomi: Thị trường tiền tệ phi tập trung trên Polkadot

KONOMI đã chọn Polkadot để xây dựng giao thức thanh khoản cho tương lai và mục tiêu trở thành Thị trường tiền tệ phi tập trung.
Amber avatar
konominetwork994
Published Mar 04 2021
Updated Jul 06 2023
8 min read
Amber media

Related Posts