Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Làm thế nào để mình giữ vững tâm lý khi thị trường đỏ lửa?

Góc nhìn của một cậu sinh viên sau 3 năm tham gia vào thị trường Crypto. Giữ vững tâm lý trong thị trường downtrend như thế nào?
Published Apr 17 2021
Updated Jul 13 2022
10 min read
Amber media