Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vì sao mình chọn hold crypto thay vì chứng khoán, bất động sản và trade?

Bài viết sẽ so sánh các kênh đầu tư tài chính như trade, chứng khoán và bất động sản qua trải nghiệm của người viết.
Published Apr 10 2021
Updated Jul 06 2023
11 min read
Amber media