Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Testnet trên Konomi chi tiết và dễ hiểu nhất

Konomi - một công cụ tài chính trên nền tảng Polkadot vừa chính thức thông báo testnet dành cho người dùng. Xem hướng dẫn Testnet Konomi tại đây.
Published May 27 2021
Updated Jan 16 2024
5 min read
Amber media

Related Posts