Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn Testnet NEAR trên Mintbase đầy đủ và chi tiết

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng testnet NEAR trên Mintbase đầy đủ và chi tiết nhất.
Published Apr 15 2021
Updated Jan 15 2024
5 min read
Amber media

Related Posts