Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

03 Bước thêm mạng Celo vào Metamask đơn giản

Làm sao để thêm mạng Celo vào Metamask? Bài viết này sẽ hướng dẫn kết nối ví Metamask với Celo chỉ với vài bước cực kì đơn giản!
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Jul 25 2021
Updated Oct 16 2023
Amber media