Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BTC giảm đáng kể, Layer 2 mở rộng, MEV & giải pháp

Số This Week In DeFi tuần 16/2021 sẽ khá đặc sắc khi có rất nhiều tin tức và sản phẩm đột phá được ra mắt trên thị trường.
Published Apr 24 2021
Updated Sep 27 2023
8 min read
Amber media