Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nhiều luồng Tranh Luận về SUI sau khi list sàn

SUI chính thức niêm yết trên các sàn giao dịch, điều mà nhiều người sốt ruột quan tâm cũng đã xảy đến. Bên cạnh những mối quan tâm về giá SUI, cộng đồng tiếp tục bàn luận về cách thiết kế tokenomics từ dự án.
Amber avatar
quangvo
7 min read
Published May 04 2023
Updated Jan 22 2024
Amber media