Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top dự án CLMM trên thị trường crypto

Concentrated Liquidity (CLMM) là một mô hình cho phép các nhà cung cấp thanh khoản (LPs) thêm tính thanh khoản trong một phạm vi giá cụ thể, từ đó có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến top 3 dự án CLMM mà Coin98 Insights đã tổng hợp.
Amber avatar
nguyennsh
8 min read
Published May 07 2023
Updated May 10 2023
Amber media