Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Truy vấn dữ liệu là gì? Vai trò của truy vấn dữ liệu đối với blockchain

Truy vấn dữ liệu là quá trình gồm 2 hoạt động indexing và querying? Vậy indexing và querying là gì? Vai trò của chúng trong blockchain như thế nào? Tìm hiểu thêm tại đây.
Amber avatar
Duy Nguyen
6 min read
Published Nov 13 2022
Updated Jun 21 2023
Amber media