Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Unifty (NIF, UNT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NIF

Unifty là gì? 2 token NIF, UNT có gì khác nhau? Tìm hiểu về điểm nổi bật của Unifty và thông tin tokenomics của NIF token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Sep 23 2021
Updated Jul 17 2023
Amber media