thumbnail
thumbnail
Sau gần sáu tháng phát triển, Konomi Oracle hiện đã chính thức ra mắt trên testnet. Oracle sử dụng nhiều phương pháp tổng hợp để cung cấp thông tin về giá của tất cả các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung.

Bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào các hợp đồng validator và những loại validator khác nhau trên nền tảng. Đây sẽ là trọng tâm của việc quản trị phi tập trung Konomi Oracle trong tương lai.

Bài viết dưới đây sẽ nói về cách lựa chọn validator xác thực các địa chỉ hợp đồng, cách chúng hoạt động cũng như cơ chế thưởng và phạt.

Khi người dùng muốn biết giá của một token bằng cách sử dụng Oracle của chúng tôi, họ chỉ cần cung cấp thông tin token đó trong phần “Proposal” trên trang web của Konomi. Sau khi người dùng gửi thông tin token, validator sẽ xác thực tên, địa chỉ hợp đồng,... của token để đảm bảo rằng tất cả thông tin về token đều chính xác.

Để trở thành validator của chúng tôi, bạn sẽ cần có một mức độ chuyên môn và trách nhiệm nhất định trong quá trình quản trị mạng lưới. Trong giai đoạn thử nghiệm, trước khi hợp đồng staking được phát triển, Hội đồng quản trị Konomi Oracle sẽ chọn các tình nguyện viên từ cộng đồng có kiến ​​thức nền tảng nhất định về DeFi, và sau đó thành lập một số ủy ban đánh giá, tiến tới việc đạt được cơ chế quản trị hoàn toàn phi tập trung.

Mỗi địa chỉ hợp đồng sẽ được xem xét bởi một ủy ban đánh giá gồm bảy validator, mỗi người sẽ có quyền vote (bỏ phiếu) ngang nhau, và họ sẽ vote tán thành hoặc phản đối hợp đồng dựa trên kết quả xác nhận tương ứng của họ. Nếu hơn 2/3 số validator vote tán thành một hợp đồng, thì hợp đồng đó sẽ được chấp nhận là “địa chỉ chính xác”; ngược lại, nếu một hợp đồng nhận ít hơn 2/3 số phiếu vote, nó sẽ được xem là “địa chỉ không hợp lệ”.

Đối với những validator là tình nguyện viên ban đầu, sau khi kết thúc phần thử nghiệm, 10 KONO sẽ được trao cho ba validator có số lần xác nhận đúng nhiều nhất, 5 KONO cho vị trí thứ tư đến thứ sáu và 2.5 KONO cho vị trí cuối cùng. Tất cả phần thưởng sẽ được trao vào cuối quá trình. Đồng thời, nếu tình nguyện viên không hoàn thành quá trình xác thực trong thời hạn quy định hoặc mắc nhiều lỗi xác thực, Konomi sẽ thu hồi quyền validator cũng như phần thưởng của họ.

Tham khảo thêm: Thông tin chi tiết về KONO Token

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment