Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Trở thành validator cho Konomi Oracle và nhận thưởng ngay!

Sau gần sáu tháng phát triển, Konomi Oracle hiện đã chính thức ra mắt trên testnet. Oracle sử dụng nhiều phương pháp tổng hợp để cung cấp thông tin về giá của tất cả các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung.
Amber avatar
konominetwork994
Published Dec 05 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media

Related Posts