Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn kết nối và sử dụng ví Trezor One trên Coin98 Extension Wallet

Coin98 Extension Wallet hiện đang không ngừng mở rộng quy mô sản phẩm của mình khi đã hỗ trợ kết nối thêm ví lạnh Trezor One với mong muốn đem đến cho người dùng một trải nghiệm tối ưu và an toàn. 
Amber avatar
linhha
11 min read
Published Mar 08 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media