Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Viction World Wide Chain: Để các nhà xây dựng giỏi không bị cô lập với cộng đồng

Viction World Wide Chain tạo ra một giải pháp mang tính kết nối, an toàn và đem lại giá trị lớn cho nhà phát triển và người dùng.
Amber avatar
writer.c98
3 min read
Published Apr 25 2024
Updated 15 hours ago
viction world wide chain vwwc

Viction World Wide Chain (VWWC) là một bộ hợp đồng thông minh trên Viction chuyên quản lý việc luân chuyển tài sản và chuyển tiếp tin nhắn giữa các appchain (blockchain chuyên dụng xây dựng riêng cho một ứng dụng cụ thể).

Tài sản trên VWWC được thống nhất dựa trên một hợp đồng cầu nối chung, điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý thanh khoản và cho phép các giao dịch diễn ra trơn tru trên toàn hệ sinh thái.

Từ trước đến nay, đa phần mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng mang tính chất “cùng thắng” chỉ ở một mức độ tương đối. Tỷ lệ người dùng các ứng dụng thu hút vào hệ sinh thái không thực sự tương đương với tỷ lệ lợi ích họ nhận lại.

mô hình vwwc
Mô hình của VWWC

“Một số trở nên vỡ mộng và mất động lực xây dựng, còn số khác muốn rời đi để kiến tạo cơ sở hạ tầng của riêng mình”, đại diện VWWC nói. “Xu hướng sau thể hiện một tinh thần doanh chủ tuyệt vời, nhưng trong lâu dài lại tạo ra rắc rối về sự cô lập và phân mảnh giá trị trong thị trường”.

Vì lý do đó, VWWC hướng đến cung cấp một giải pháp mới để kết nối các chain rời rạc lại với nhau, đặt dưới một thoả thuận chung là nền tảng Viction.

advertising

Giải pháp này sẽ giúp tài sản và dữ liệu lưu chuyển linh hoạt giữa các appchain, cũng như thiết lập một nền tảng vững chắc cho phép mở rộng quy mô và hỗ trợ đa dạng ứng dụng: Game, Social, DeFi, Payment, NFT…

Cụ thể, mỗi appchain hoạt động như một phiên bản zkEVM riêng biệt trong một cấu trúc tổng thể gồm các chain song song được kết nối và tương thích với nhau dựa trên những nguyên tắc cơ bản của mạng Viction.

VWWC kết hợp Bộ kit phát triển chain (Chain Development Kit) của Polygon CDK, OP Stack, GlitchD CDK, ZK Stack, Arbitrum Orbit và Lớp khả dụng dữ liệu (Data Availability) như Celestia, EigenDA, VictionDA, AvailDA, NearDA.

Không có gì sai trong việc muốn xây dựng thứ gì đó của riêng mình và toàn quyền kiểm soát nó: điều hành chain riêng, dùng token của chính dự án để giao dịch 
Đại diện Viction World Wide Chain

Với VWWC, giá trị của lớp cơ sở hạ tầng, ở đây là các appchain, gắn liền với thành công của các ứng dụng xây trên đó, vì lúc này appchain nhận được phí nền tảng trong khi ứng dụng nhận lại phí ứng dụng. Theo hướng này, một bên sẽ có động lực cung cấp nền tảng bảo mật tốt hơn, và những bên còn lại được khuyến khích để thu hút nhiều người dùng mới hơn.

“Không có gì sai trong việc muốn xây dựng thứ gì đó của riêng mình và toàn quyền kiểm soát nó: điều hành chain riêng, dùng token của chính dự án để giao dịch. Nhưng có cách để làm điều đó mà không cần cô lập bản thân mình khỏi cộng đồng rộng lớn - đặc biệt với sự trợ giúp của một nền tảng tốt”, đại diện VWWC nói.