Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Visor (VISR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VISR

Visor (VISR) là gì? Visor là nền tảng cho phép khóa tài sản trên ví bằng smart contract ở nhiều chương trình cung cấp thanh khoản khác nhau.
Amber avatar
cryptolover994
6 min read
Published May 05 2021
Updated Aug 01 2022
Amber media