Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dòng vốn đầu tư quay trở lại DeFi - Dấu hiệu tốt trong mùa Uptrend?

Top 10 thương vụ gọi vốn tuần qua cho thấy dòng vốn đầu tư đang quay lại với DeFi, bên cạnh đó là Frax cũng gọi vốn để phát triển Multichain.
Published Aug 27 2021
Updated Jul 06 2023
8 min read
Amber media

Related Posts