HomecaretCoins & Tokens

Frax (FXS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử FXS

Đăng bởi Lê Anh vào 22 tháng 12 2020

Frax là gì?

Frax là giao thức về stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) phân đoạn đầu tiên với mục tiêu cung cấp tiền thuật toán có khả năng mở rộng cao và phi tập trung.

Trong giao thức Frax, có hai token hoạt động đó là FRAX (stablecoin) và FXS (Frax Shares).

FRAX Model

FRAX là stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) có sự ổn định về giá thông qua việc thế chấp tài sản. Tỷ lệ thế chấp thay đổi mỗi giờ theo giá trị của FRAX với bước nhảy 0.25%.

Hiện tại, tài sản dùng làm thế chấp để tạo ra FRAX chỉ có stablecoin như USDT, USDC để tạo tính ổn định cho giao thức trước khi cho phép thế chấp bằng nhiều loại tài sản khác.

FRAX luôn được tạo ra/đổi lại với giá trị tại $1. Khi FRAX lớn hơn $1, tạo ra lợi ích khuyến khích người dùng mint ra thêm FRAX. Ngược lại, khi FRAX nhỏ hơn $1, tạo ra lợi ích cho việc redeem FRAX.

Tổng giá trị FRAX được tạo ra (mining) được đảm bảo phải bằng tổng giá trị của tài sản thế chấp tại tỷ lệ thế chấp và giá trị của FXS (số FXS sẽ bị đốt). Khi FRAX được redeem, người dùng sẽ nhận lại tài sản thế chấp và lượng FXS tại giá trị tương đương (số FXS này được tạo ra).

Ví dụ: tỷ lệ thế chấp của USDC là 99%, như vậy để tạo ra $1 FRAX cần $0.99 giá trị của USDC và $0.1 giá trị của FXS. Hoặc, tại tỷ lệ thế chấp là 98%, việc đổi 1 FRAX người dùng sẽ nhận $0.98 theo USDC và $0.2 theo FXS.

Chi tiết công thức tính lượng FRAX được minting/redeem bạn có thể tham khảo tại đây.

FXS Tokenomics

FXS là shares token trong giao thức Frax, có tổng cung không giới hạn và có mục đích sử dụng chính là quản trị giao thức.

Người nắm giữ FXS token khi staking sẽ có quyền biểu quyết các quyết định trong giao thức như:

  • Thay đổi điều chỉnh các loại tài sản thế chấp.
  • Thay đổi điều chỉnh phí minting/redeem FRAX.

FXS Token Distribution

FXS có tổng cung ban đầu là 100 triệu token và được phân bổ thành 2 phần là Community, Team & Investors.

Community

65% - 65,000,000 FXS được dùng để phân bổ cho cộng đồng. Trong đó: 60% được phân bổ cho liquidity mining và 5% dùng để làm ngân sách dự trữ (treasury).

Liquidity Mining

60% - 60,000,000 FXS sẽ được dùng để kích thích sự tham gia của cộng đồng vào giao thức thông qua chương trình liquidity mining và những chương trình khác trong tương lai.

Trong năm đầu tiên, tối đa 36,000,000 FXS sẽ được phân bổ ra thị trường. Lượng phân bổ này sẽ được quyết định bởi tỷ lệ thế chấp, nếu tỷ lệ thế chấp là 100% - 12,000,000 FXS sẽ được phát hành. Nếu tỷ lệ thế chấp giảm dần về 0% thì lượng FXS được phát hành sẽ gấp 3 lần tức 36,000,000 token.

Hiện tại chỉ có 4 pools được phép tham gia chương trình liquidity mining gồm:

  • FRAX-FXS nhận thưởng 40%.
  • FRAX-USDC nhận thưởng 25%.
  • FRAX-ETH nhận thưởng 15%.
  • FXS-ETH nhận thưởng 20%.

Treasury

5% - 5,000,000 FXS được dùng làm quỹ dự trữ với mục đích tài trợ cho những hoạt động mang tính chất phát triển giao thức.

Team & Investors

35% - 35,000,000 được phân bổ cho đội ngũ phát triển và các nhà đầu tư. Cụ thể:

  • 20% dành cho đội ngũ phát triển với thời gian giải ngân 12 tháng với 6 tháng khoá ban đầu.
  • 3% được bán cho cố vấn đối tác, những người đóng góp sớm cho giao thức với thời gian giải ngân 36 tháng.
  • 12% được bán qua private sale, 2% sẽ được mở khóa khi giao thức hoạt động. 5% giải ngân trong vòng 6 tháng tiếp theo và 5% còn lại giải ngân trong 1 năm.

Frax V2

Trong phiên bản v2, Frax sẽ bắt đầu ứng dụng Frax Bond (FXB) token đại diện cho nợ của giao thức Frax. Chi tiết cụ thể chưa được dự án thông báo.

Lời kết

Frax, dự án có cách tiếp cận khác so với tất cả các stablecoin thuật toán khác với mô hình 2 token bổ trợ giá trị cho nhau. Khi FRAX trở nên ổn định, nguồn cung của FXS sẽ giảm (giá có thể tăng) và khi FRAX giảm giá trị, nguồn cung FXS sẽ tăng (giá có thể giảm).

Trong v2, nợ sẽ được áp dụng vào giao thức, liệu trải nghiệm đó có mang đến cho Frax Finance sự thành công hay không? Chúng ta cùng chờ xem.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây
Lê Anh

Lê Anh

Cryptocurrency là cơ hội cho chúng ta trở thành 1% mới của thế giới.

back to top