Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vấn đề của GameFi hiện nay: Vực dậy GameFi liệu có quá khó?

Bài viết so sánh GameFi và một số tựa game thành công trong mảng Gaming truyền thống, từ đó đưa ra những điều GameFi cần cải thiện.
Amber avatar
Khang Kỳ
13 min read
Published Mar 02 2022
Updated Jun 26 2023
Amber media