Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DAG Definition: What is a DAG (Directed Acyclic Graph) in Crypto?

What is Directed Acyclic Graph (DAG)? What are its use cases in the crypto space? Let’s talk about it in this article. 
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Dec 07 2021
Updated Feb 23 2023
Amber media