Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Elrond (EGLD)? Everything you need to know about EGLD

What is Elrond? What make Ankr different from other Blockchains? Learn more about EGLD Tokenomics right here!
Amber avatar
lochoang
1 min read
Published May 20 2019
Updated Apr 25 2024
Amber media