Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Serum (SRM)? Everything you need to know about SRM Token

What is Serum? What is SRM token? What make Serum different from other projects? Learn more about SRM tokenomics here.
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Aug 01 2020
Updated Jun 30 2023
Amber media