Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Sunny? Everything you need to know about SUNNY Token

What is Sunny token? Sunny is a DeFi yield aggregator built on the Solana blockchain. More information about SUNNY token here!
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Aug 29 2021
Updated Dec 03 2023
Amber media