Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Wing Riders (WR) - Toàn tập về tiền điện tử WR Token

Wing Riders là gì? Dự án AMM DEX trên Cardano này có gì đặc biệt? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của WR token tại đây!
Amber avatar
hangduong
5 min read
Published Feb 12 2022
Updated Jul 20 2023
Amber media