Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

X2Y2 (X2Y2) là gì? Toàn tập về tiền điện tử X2Y2

X2Y2 là gì? NFTs marketplace này có gì đặc biệt? Tìm hiểu sơ lược về quy trình hoạt động và thông tin tokenomics của X2Y2 Token tại đây!!!
Amber avatar
thiennguyen
7 min read
Published Feb 25 2022
Updated Oct 27 2022
Amber media