Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Yield Yak (YAK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử YAK

Yield Yak (YAK) là gì? Đây là một nền tảng Yield Aggregator giúp tối ưu hoá lợi nhuận Yield Farming thông qua Auto-compound Yield.
Published May 11 2021
Updated Jun 22 2023
6 min read
Amber media