Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

zkBNB là gì? Giải pháp mở rộng Layer 2 của BNB Chain

Zero-knowledge proof đã và đang được coi là phương án mở rộng tốt nhất cho blockchain Layer 1, cùng tìm hiểu về cách BNB Chain áp dụng giải pháp này với zkBNB như thế nào nhé.
Amber avatar
LilYang
7 min read
Published Sep 18 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media