Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BNB Chain là gì? Vực dậy Binance Smart Chain với tầm nhìn MetaFi

BNB Chain là một hướng đi mới trong giai đoạn rất cần thiết để vực dậy hệ sinh thái BSC. Hãy cùng Coin98 Insights tìm hiểu về hướng đi này cũng như cơ hội đầu tư trong tương lai.
Amber avatar
vidang
Published Mar 07 2022
Updated Dec 09 2022
12 min read
Amber media

Related Posts