Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ZOO Crypto World (ZOO, KEY) là gì? Tòan tập về tiền điện tử ZOO, KEY

ZOO Crypto World là một dự án Game của Singularity Studio, được xây dựng trên hệ sinh thái Binance Smart Chain và ra mắt cộng đồng vào giai đoạn nửa cuối năm 2021.
Amber avatar
longdinh
5 min read
Published Feb 25 2022
Updated Sep 07 2023
Amber media