Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

12 kịch bản từ “Bullish” đến “Bearish” cho Bitcoin

Những góc nhìn thú vị về tương lai của Bitcoin với 12 kịch bản từ tích cực đến tiêu cực dành cho Bitcoin, vị vua thống trị Crypto!
Amber avatar
cryptolover994
12 min read
Published Mar 03 2021
Updated May 10 2023
Amber media