Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA BOLT - Phỏng vấn CEO Jamal Hassim cùng Grace Phạm

Tóm tắt nội dung buổi AMA Bolt do Coin98 đã tổ chức về dự án BOLT với sự tham gia của Jamal Hassim - CEO BOLT và cộng sự Dave de Vries.
Amber avatar
jane
7 min read
Published May 09 2019
Updated Sep 21 2023
Amber media