Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Animoca Brands là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Animoca Brands

Animoca Brands là quỹ đầu tư chuyên về mảng NFT, Gaming, Metaverse. Bài viết phân tích phong cách đầu tư và danh mục đầu tư của Animoca Brands.
Amber avatar
Khang Kỳ
14 min read
Published Feb 16 2022
Updated Jun 01 2023
Amber media