Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aptos ra mắt Aptos Bridge, các DEX hoạt động mạnh, tích hợp PancakeSwap

Sau khi mainnet Aptos được chú ý nhiều hơn, một số hoạt động đáng chú ý có thể kể đến như: Aptos ra mắt Bridge, tích hợp PancakeSwap, dự án DEX gọi vốn thành công.
Amber avatar
LilYang
16 min read
Published Nov 05 2022
Updated Apr 04 2023
Amber media