Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Arcade là gì? Nền tảng NFT Lending cho người dùng cuối

Arcade là giao thức cho phép người dùng cho vay và đi vay các NFT phổ biến. Vậy giao thức có điểm gì nổi bật? Các bạn tìm hiểu tổng quan về dự án tại đây!
Amber avatar
vinhvo
2 min read
Published Dec 25 2021
Updated Sep 07 2023
Amber media