Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Avalanche ra mắt stablecoin mới YUSD, TVL hệ sinh thái tăng nhẹ

Các sự kiện nổi bật trên hệ Avanlanche tuần qua: Avalanche ra mắt stablecoin mới YUSD, Ava Labs tiếp tục gọi vốn, TVL các dự án có xu hướng tăng.
Amber avatar
LilYang
12 min read
Published Apr 22 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media