Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Avalanche Q2/2022: Blockchain nền tảng cũng cần giai đoạn tích luỹ

Avalanche là một trong những blockchain nền tảng lớn nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu trong thời gian vừa rồi hệ sinh thái này có những hoạt động gì, cần chuẩn bị gì để bùng nổ trong tương lai?
Amber avatar
LilYang
20 min read
Published Aug 06 2022
Updated Oct 05 2022
Amber media