Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Backed Finance - Thông tin chi tiết về tiền điện tử bToken

Backed Finance đã ứng dụng Real World Assets như bCOIN của Coinbase vào thị trường DeFi thế nào? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của BackedFi cùng thông tin chi tiết về các bToken!
Amber avatar
vytran
7 min read
Published Mar 06 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media