Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo Near 2021: Bệ phóng vững chắc cho tên lửa 2022

Đây là báo cáo cuối năm 2021 cho hệ sinh thái Near thuộc series Year In Review của đội ngũ Coin98.
Amber avatar
hieunguyen
12 min read
Published Jan 07 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media