Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo Binance Smart Chain 2021: Bước tiến thần kỳ của hệ BSC năm qua

Đây là báo cáo cuối năm 2021 cho Binance Smart Chain thuộc series Year In Review của đội ngũ Coin98.
Published Jan 07 2022
Updated Jul 11 2023
23 min read
Amber media