Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fat Protocol Thesis & Baseplate Thesis - Lý thuyết đến vận dụng vào Crypto

Fat Protocol Thesis là gì? Baseplate Thesis là gì? Cùng tìm hiểu ý tưởng của 0xSami về việc đâu sẽ là loại hình dự án nhận về nhiều giá trị nhất DeFi tại đây!
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Mar 17 2022
Updated Jun 27 2023
9 min read
Amber media

Related Posts