Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Tokenomics là gì? Tokenomics bao gồm những gì và đóng vai trò như thế nào trong việc quyết định đầu tư vào dự án? Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
Jack Vĩ
32 min read
Published Sep 24 2021
Updated Jan 02 2024
Amber media